7.2.2016

Reference

Děkuji Vám za skvělé zajištění náhradní dopravy linky X112, Podhoří-ZOO.
Městská část Praha-Troja
Chtěla bych tímto vyjádřit poděkování Vám i zaměstnancům vaší firmy za dobře odváděnou práci při zimní i letní udržbě našeho areálu a těším se na další spolupráci.
Mgr. Eva Beránková

Sdružení MWS,správa